รับสมัครรถร่วม

รับสมัครรถร่วม กระบะตู้ทึบ 2.10 วิ่งงานประจำ

ด่วน รับสมัครรถร่วม กระบะตู้ทึบ 2.10 วิ่งงานประจำ ส่งสินค้าไม่เกิน 5 จุด โซนเดียวกัน ในกรุงเทพ น้ำหนักไม่เกิน 1.5 ตัน ค่าเที่ยว 1200 บาท
ขึ้นของ นวนคร วังน้อย วันละ 1-2 เที่ยว
083-0364305