Jump to content

Recommended Posts

รถเที่ยวเปล่า คือรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่เดินทางไปส่งสินค้าตามจังหวัดต่างๆ ในอดีตเมื่อส่งสินค้าเสร็จแล้วเจ้าของรถต้องตีรถเปล่ากลับบริษัทเพื่อไปรับสินค้าเที่ยวใหม่ จึงทำให้เมื่อก่อนการขนส่งสินค้ามีต้นทุนค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันระบบการสือสารดีขึ้น มีช่องทางหางานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาออนไลน์ เว็บไซต์ facebook ทำให้ในปัจจุบันผู้ประกอบการไม่ต้องตีรถเปล่ากลับบริษัท ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าก็ถูกลงส่งผลดีต่อทั้งผู้ให้บริการ และ ผู้รับบริการได้ประหยัดค่าใช้จ่าย

 

รถเที่ยวเปล่า

แต่ปัจจุบัน รถเที่ยวเปล่า กำลังก่อปัญหา เนื่องจาก ผู้ประกอบการขนส่ง บางรายขนาดความมีวินัย และ แข่งขันราคากันมากจนเกิดไป ผู้ประกอบการขนส่ง บางรายรับงานทั้ง ขาไป และ ขากลับ เป็นราคา รถเที่ยวเปล่า ขาดมาตรฐานในการกำหนดราคา ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆที่ให้บริการในรูปแบบ รถรับจ้างทั่วไป ประสบปัญหาไม่มีงานทำ และ บางรายถึงขนาดต้องเลิกกิจการเพราะแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ไหว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมีวินัยในการรับงาน.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...